Đại diện Google: Game Việt “rộng cửa” xuất khẩu với giá trị cao

"Cứ mỗi 25 game được tải về thì có 1 game do công  ty Việt Nam sản xuất" 
(nguồn: App Annie - 2020).
"Cứ mỗi 25 game được tải về thì có 1 game do công ty Việt Nam sản xuất" (nguồn: App Annie - 2020).
"Cứ mỗi 25 game được tải về thì có 1 game do công ty Việt Nam sản xuất" (nguồn: App Annie - 2020).
Lên top