Đại diện Cleverfood thừa nhận bán cá kho có dòi là do... sơ suất

Cleverfood bán cá kho có dòi do sơ suất của nhân viên. Ảnh cắt màn hình
Cleverfood bán cá kho có dòi do sơ suất của nhân viên. Ảnh cắt màn hình
Cleverfood bán cá kho có dòi do sơ suất của nhân viên. Ảnh cắt màn hình
Lên top