Đại biểu Quốc hội ủng hộ tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Lên top