Đại biểu Quốc hội: Mùa gặt, chủ máy gặt phải nộp phí bảo kê 2 triệu/máy

Đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên). Ảnh chụp màn hình
Đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên). Ảnh chụp màn hình
Đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên). Ảnh chụp màn hình
Lên top