Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng kịch bản về dịch COVID-19 năm 2021

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM). Ảnh: Quốc hội
Lên top