Đại biểu QH đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp

ĐBHQ Nguyễn Thị Lan đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBHQ Nguyễn Thị Lan đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBHQ Nguyễn Thị Lan đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top