Đại biểu lo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm hàng hóa Việt Nam gặp khó

Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp cả khó khăn lẫn thuận lợi
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp cả khó khăn lẫn thuận lợi
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp cả khó khăn lẫn thuận lợi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top