Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc

Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: TT
Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: TT
Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: TT
Lên top