Đặc khu kinh tế - những “động cơ đặc biệt” của nền kinh tế

Một góc Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: TL
Một góc Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: TL
Một góc Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh: TL
Lên top