Đà tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng liệu có duy trì?

Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sẽ bắt đầu ngấm đòn từ năm 2021. Ảnh: Gia Miêu
Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sẽ bắt đầu ngấm đòn từ năm 2021. Ảnh: Gia Miêu
Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sẽ bắt đầu ngấm đòn từ năm 2021. Ảnh: Gia Miêu
Lên top