Đà Nẵng và Quảng Ninh liên kết kích cầu du lịch: Mở lại đường bay, tạo loạt sản phẩm mới

Sân bay Đà Nẵng sẽ nối lại các đường bay với sân bay Vân Đồn sau dịch COVID-19. Nguồn: Đanang
Sân bay Đà Nẵng sẽ nối lại các đường bay với sân bay Vân Đồn sau dịch COVID-19. Nguồn: Đanang
Sân bay Đà Nẵng sẽ nối lại các đường bay với sân bay Vân Đồn sau dịch COVID-19. Nguồn: Đanang
Lên top