Đà Nẵng: Truy thu thuế người viết phần mềm, quảng cáo còn nhiều khó khăn

ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng trao đổi thêm về việc thu thuế với những người viết phần mềm, thu nhập quảng cáo. Ảnh: TT
ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng trao đổi thêm về việc thu thuế với những người viết phần mềm, thu nhập quảng cáo. Ảnh: TT
ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng trao đổi thêm về việc thu thuế với những người viết phần mềm, thu nhập quảng cáo. Ảnh: TT
Lên top