Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký và nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án

Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký và nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án. Ảnh: TT
Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký và nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án. Ảnh: TT
Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký và nghiên cứu đầu tư cho 7 dự án. Ảnh: TT
Lên top