Đà Nẵng trao 1,4 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Đà Nẵng trao hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Ảnh: Hữu Tuyến
Đà Nẵng trao hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Ảnh: Hữu Tuyến
Đà Nẵng trao hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Ảnh: Hữu Tuyến
Lên top