Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế

Đà Nẵng “nhắm” thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng “nhắm” thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng “nhắm” thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top