Đà Nẵng: Tạo cơ hội, diễn đàn để lắng nghe các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Đà Nẵng biểu dương những doanh nghiệp đóng góp vào việc thu hút đầu tư cho thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng biểu dương những doanh nghiệp đóng góp vào việc thu hút đầu tư cho thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng biểu dương những doanh nghiệp đóng góp vào việc thu hút đầu tư cho thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top