Đà Nẵng tái khởi động kinh tế đêm

Chợ đêm Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Hoàng Vinh
Chợ đêm Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Hoàng Vinh
Chợ đêm Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top