Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logistics

Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logistics. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logistics. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ sớm hoàn thiện bãi đỗ container để phát triển logistics. Ảnh: TT
Lên top