Đà Nẵng phát hiện xe chở 200.000 khẩu trang không nhãn mác

Đà Nẵng phát hiện, thu giữ 200.000 khẩu trang không nhãn mác
Đà Nẵng phát hiện, thu giữ 200.000 khẩu trang không nhãn mác
Đà Nẵng phát hiện, thu giữ 200.000 khẩu trang không nhãn mác
Lên top