Đà Nẵng: Nhà hàng xuất hoá đơn tiếng Trung Quốc, lấy giá gấp đôi vào dịp Tết