Đà Nẵng: Ngư dân thả cá trê vàng vào chùa trong ngày vía thần tài