Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp

Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp. Ảnh: TT
Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp. Ảnh: TT
Đà Nẵng muốn phát triển kinh tế phải hỗ trợ được doanh nghiệp. Ảnh: TT
Lên top