Đà Nẵng muốn nghe doanh nghiệp "kể khó" để tháo gỡ khó khăn do COVID-19

Đà Nẵng là một trong những địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Ảnh: TT
Đà Nẵng là một trong những địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Ảnh: TT
Đà Nẵng là một trong những địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Ảnh: TT
Lên top