Đà Nẵng mở cửa chợ nhưng vẫn ế khách

Cảng cá Thọ Quang chỉ được hoạt động 30 đến 50% công suất nên khiến tiểu thương, ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: TT
Cảng cá Thọ Quang chỉ được hoạt động 30 đến 50% công suất nên khiến tiểu thương, ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: TT
Cảng cá Thọ Quang chỉ được hoạt động 30 đến 50% công suất nên khiến tiểu thương, ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: TT
Lên top