Đà Nẵng miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho tiểu thương các chợ

Đà Nẵng hỗ trợ, miền tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương trong 6 tháng. Ảnh: T.C
Đà Nẵng hỗ trợ, miền tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương trong 6 tháng. Ảnh: T.C
Đà Nẵng hỗ trợ, miền tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương trong 6 tháng. Ảnh: T.C
Lên top