Đà Nẵng: Lao động ngành du lịch được hỗ trợ vay 100 triệu đồng/ người

Người lao động làm việc trong ngành du lịch Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng để cầm cự với dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Người lao động làm việc trong ngành du lịch Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng để cầm cự với dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Người lao động làm việc trong ngành du lịch Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng để cầm cự với dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top