Đà Nẵng khởi động kinh tế đêm để không chỉ là thành phố đáng sống ban ngày

Đà Nẵng đã có nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí đêm, nhưng chưa thật sự phong phú và thu hút du khách. Ảnh: T.hải
Đà Nẵng đã có nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí đêm, nhưng chưa thật sự phong phú và thu hút du khách. Ảnh: T.hải
Đà Nẵng đã có nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí đêm, nhưng chưa thật sự phong phú và thu hút du khách. Ảnh: T.hải
Lên top