Đà Nẵng khởi công dự án công nghệ 35 triệu USD

Đà Nẵng khởi công dự án công nghệ 35 triệu USD. Ảnh mô hình dự án
Đà Nẵng khởi công dự án công nghệ 35 triệu USD. Ảnh mô hình dự án
Đà Nẵng khởi công dự án công nghệ 35 triệu USD. Ảnh mô hình dự án
Lên top