Đà Nẵng khó có thể di chuyển bằng "một chân" du lịch

Một góc cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: LĐO
Một góc cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: LĐO
Một góc cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: LĐO
Lên top