Đà Nẵng, Hội An vắng du khách du xuân

Du lịch miền Trung đìu hiu trong Tết.
Du lịch miền Trung đìu hiu trong Tết.
Du lịch miền Trung đìu hiu trong Tết.
Lên top