Đà Nẵng hỗ trợ hơn 600 triệu đồng cho 4 đơn vị khởi nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng ký kết hợp đồng hỗ trợ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thục
Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng ký kết hợp đồng hỗ trợ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thục
Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng ký kết hợp đồng hỗ trợ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thục
Lên top