Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất miền trung