Đà Nẵng đón tin vui làn sóng đầu tư FDI đầu năm

Phối cảnh ​Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng trị giá 35 triệu USD tại Đà Nẵng.
Phối cảnh ​Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng trị giá 35 triệu USD tại Đà Nẵng.
Phối cảnh ​Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng trị giá 35 triệu USD tại Đà Nẵng.
Lên top