Đà Nẵng: Doanh nghiệp khởi kiện TP, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Với quyết định nửa vời, Đà Nẵng bị doanh nghiệp khởi kiện đòi bồi thường 400 tỉ đồng. Ảnh: TT
Với quyết định nửa vời, Đà Nẵng bị doanh nghiệp khởi kiện đòi bồi thường 400 tỉ đồng. Ảnh: TT
Với quyết định nửa vời, Đà Nẵng bị doanh nghiệp khởi kiện đòi bồi thường 400 tỉ đồng. Ảnh: TT
Lên top