Đà Nẵng: Doanh nghiệp đóng cửa vì dịch vẫn bị ngân hàng đòi nợ

Từ hàng quán đến các doanh nghiệp Đà Nẵng đã phải đóng cửa hơn 1 tháng nay khi đợt dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Thuỳ Trang
Từ hàng quán đến các doanh nghiệp Đà Nẵng đã phải đóng cửa hơn 1 tháng nay khi đợt dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Thuỳ Trang
Từ hàng quán đến các doanh nghiệp Đà Nẵng đã phải đóng cửa hơn 1 tháng nay khi đợt dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top