Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp năm 2021

Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp năm 2021. Ảnh: DES
Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp năm 2021. Ảnh: DES
Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp năm 2021. Ảnh: DES
Lên top