Đà Nẵng công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng

Nước mắm Hồng Hương là 1 trong 5 sản phẩm được Đà Nẵng công nhận lần này. Ảnh: Thuỳ Trang
Nước mắm Hồng Hương là 1 trong 5 sản phẩm được Đà Nẵng công nhận lần này. Ảnh: Thuỳ Trang
Nước mắm Hồng Hương là 1 trong 5 sản phẩm được Đà Nẵng công nhận lần này. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top