Đà Nẵng có “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam”

Sun World Ba Na Hills.
Sun World Ba Na Hills.
Sun World Ba Na Hills.
Lên top