Đà Nẵng chủ trì kích cầu du lịch miền Trung ảnh hưởng bởi COVID-19

Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp tham gia gói kích cầu để khôi phục khách cho ngành du lịch
Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp tham gia gói kích cầu để khôi phục khách cho ngành du lịch
Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp tham gia gói kích cầu để khôi phục khách cho ngành du lịch
Lên top