Đà Nẵng cho vay nhà ở xã hội đạt 25 tỷ đồng

Chính sách mua nhà ở xã hội này chỉ dành cho người có thu nhập. Ảnh: Hoàng Tỷ
Chính sách mua nhà ở xã hội này chỉ dành cho người có thu nhập. Ảnh: Hoàng Tỷ
Chính sách mua nhà ở xã hội này chỉ dành cho người có thu nhập. Ảnh: Hoàng Tỷ
Lên top