Đà Nẵng cho phép 100% nhân viên siêu thị đi làm

Đà Nẵng cho phép 100% nhân viên siêu thị đi làm. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho phép 100% nhân viên siêu thị đi làm. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho phép 100% nhân viên siêu thị đi làm. Ảnh: TT
Lên top