Đà Nẵng: Cảnh giác người dân tránh bị lừa bởi đa cấp trá hình

Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Nguồn Bộ Công an
Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Nguồn Bộ Công an
Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (giữa) thường mặc quân phục để giả danh quân nhân trong các buổi gặp khách hàng. Nguồn Bộ Công an
Lên top