Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện

Nhiều dự án thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch. Ảnh minh họa.
Nhiều dự án thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch. Ảnh minh họa.