Đã khống chế cơ bản dịch tả lợn Châu Phi, không thiếu thịt lợn

Một trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình an toàn sinh học tại Phú Thọ. Ảnh: Văn Giang
Một trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình an toàn sinh học tại Phú Thọ. Ảnh: Văn Giang
Một trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình an toàn sinh học tại Phú Thọ. Ảnh: Văn Giang
Lên top