Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

Ngành da giày sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2019. Ảnh: C.H
Ngành da giày sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2019. Ảnh: C.H
Ngành da giày sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2019. Ảnh: C.H
Lên top