Đà giảm của giá vàng có thể còn kéo dài

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ vào chiều ngày 2.6. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ vào chiều ngày 2.6. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ vào chiều ngày 2.6. Ảnh: H.N
Lên top