Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã có doanh nghiệp thu mua hàng trăm ha dứa thối bất thường tại Bản Lầu (Lào Cai)