Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân. Ảnh: Hà Phương.
Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân. Ảnh: Hà Phương.
Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân. Ảnh: Hà Phương.
Lên top