“Cứu” BOT giao thông: Nâng giá thu phí là bất hợp lý

Có đến 49/60 dự án BOT giao thông bị lỗ (ảnh minh hoạ). Ảnh: MT
Có đến 49/60 dự án BOT giao thông bị lỗ (ảnh minh hoạ). Ảnh: MT
Có đến 49/60 dự án BOT giao thông bị lỗ (ảnh minh hoạ). Ảnh: MT
Lên top