Cưỡng chế truy thu thuế với Khu liên hợp Mỹ Đình

Cục thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: CafeF.
Cục thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: CafeF.
Cục thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: CafeF.
Lên top